AQRA.AZ

MANŞET

MANŞET
Sara xanım Aşurbəylinin “Bakı şəhərinin tarixi” kitabına yazdığı ön söz
11 Aprel 2017

Sara xanım Aşurbəylinin “Bakı şəhərinin tarixi” kitabına yazdığı ön söz

Müəllifdən

Bu əsər oxucuları Bakının, onun ətrafının tarixi ilə tanış e...

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə
11 Aprel 2017

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə

Sara Aşurbəylinin bu kitabı Bakı şəhərinin orta əsrlər tarixinə həsr o...

Ravil Cəfərov Nadir oğlu (Ravil Nuhvadili) barədə
11 Aprel 2017

Ravil Cəfərov Nadir oğlu (Ravil Nuhvadili) barədə

Müəllifdən

Ravil  Cəfərov Nadir oğlu 1968-ci ildə Zəngəzur mahalın...

ÖNƏMLİ

 • Spiral
  Spiral
 • Səs niyə, rəng niyə, söz niyə…
  Səs niyə, rəng niyə, söz niyə…
 • Fikrət Rzayev Söz kitabı
 • Həzrəti Nuhla xilas və ərazi
 • Yorulmaq bilməyən təqiqatçı alim
 • Azərbaycanın tarixi və elmi
  Azərbaycanın tarixi və elmi
 • Yaranış–xilas
 • İnsan və sürət
  İnsan və sürət
 • Bütün bəşəriyyət ağrıya, əzaba düşəndə, öz dilində öz anasını çağırar
 • Dillər, sözlər kainatlara bağlıdır
  Dillər, sözlər kainatlara bağlıdır

Twitter-də bizi izləyin

Faydalı keçidlər

MƏQALƏLƏR

 
 

Azərbaycan

Sadıq Qurban oğlu Qarayev barədə
25.04.2017

Sadıq Qurban oğlu Qarayev barədə

Həyatı
Sadıq Qurban oğlu Qarayev 05.07.1974 – cü il tarixdə Nax. MR – nın Şə...

Read more

Ravil Cəfərov Nadir oğlu (Ravil Nuhvadili) barədə
18.04.2017

Ravil Cəfərov Nadir oğlu (Ravil Nuhvadili) barədə

Müəllifdən

Ravil  Cəfərov Nadir oğlu 1968-ci ildə Zəngəzur mahalının, M...

Read more

Məqalələr

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı
11.04.2017

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı

NUH PEYĞƏMBƏRİN QƏBRİ TAPILIB

Bu xəbərin sevinci ilə ötən il dekabrın sonlar...

Read more

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı
02.11.2016

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı

NUH PEYĞƏMBƏRİN QƏBRİ TAPILIB

Bu xəbərin sevinci ilə ötən il dekabrın sonlar...

Read more

Elm

Satır- 4
25.04.2017

Satır- 4

Türk mənşəli söz kimi 10-cu əsrdən sonra da Şatırlar haqqında istər xarici,...

Read more

Satır- 2
17.04.2017

Satır- 2

SA+TİR – ŞA +TİR – ŞATIRLI. 2-Cİ HİSSƏ.
Tarixi ədəbiyyatlarda “Şatır” sözünü...

Read more

Təhsil

Arazdan Turana kitabına ön söz
07.03.2017

Arazdan Turana kitabına ön söz

Abdulla Şaiqin "ArazdanTurana" adlı yeni seçilmiş əsər­ləri külliyyatına əd...

Read more

Unudulmaz görüş
02.11.2016

Unudulmaz görüş

                 45 ildən sonr...

Read more

Önəmli kitablar

Zərifə Salahova təkrarolunmaz şəxsiyyətdir
25.04.2017

Zərifə Salahova təkrarolunmaz şəxsiyyətdir

Miniatür Kitab Muzeyinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd edilib

Aprelin 23-də ...

Read more

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə
11.04.2017

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə

Sara Aşurbəylinin bu kitabı Bakı şəhərinin orta əsrlər tarixinə həsr olunmu...

Read more

Digər

Eynəli bəy Sultanov irsinin tədqiqi tarixindən
24.03.2017

Eynəli bəy Sultanov irsinin tədqiqi tarixindən

“Mədəniyyətlərin tarixində el şəxsiyyətlər olur ki, onlar zəngin irs qoyub ...

Read more

Elman Əliyev
13.09.2016

Elman Əliyev "Olduğu və göründüyü kimi"

{jcomments on}Kitabı yüklə

Əliyev Elman İslam oğlu 1959-cu il yanvarın 11-də...

Read more

Сара Ашурбәjли.Бакы шәһәринин тарихи. китабы барәдә

Hərfləri böyüt

Сара Ашурбәjлинин бу китабы Бакы шәһәринин орта әсрләр тарихинә һәср олунмушдур. Еркән вә инкишаф етмиш орта әсрләрдә Бакы нефтинин чыхарылмасы вә емалы үзрә мүһүм мәркәз кими мәшһур олан Бакы шәһәринин сосиал-игтисади,сиjаси вә мәдәни һәjаты өjрәнилмиш, мүасир дөврәдәк галмыш мемарлыг абидәләринин тәһлили верилмиш, узун тарихи дөвр әрзиндә елм вә тәсвири инҹәсәнәтин вәзиjjәти ҝөстәрилмишдир.

Археоложи материаллара истинад едәрәк, Бакыны антик дөврүн шәһәри адландырмагла бу китабда Бакы тарихинин ән парлаг дөврү - ХЫЫ - ХВ әсрләр Ширваншаһларын һакимиjjәти дөврү олдуғу бу материаллар әсасында сүбут едилмишдир.

Сара Ашурбәjли. Бакы шәһәринин тарихи. Бакы, "Аврасиjа пресс", 2006,416 сәһ.

Сара Ашурбәjли. Бакы шәһәринин тарихи китабы

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh