AQRA.AZ

Arxitektura

Bölüm: Arxitektura

Azərbaycan memarlığının klassikləri Sadıq Dadaşov və Mikayıl Hüseynov

XX əsrin lap əvvəllərində Sadıq Ələkbər oğlu Dadaşov və Mikayıl Ələsgər oğlu Hüseynov dünyaya göz açanda Bakının me`marlıq həyatında böyük canlanma var idi. Bakı özünün artımına görə dünyanın ən böyük və sürətlə inkişaf edən Nyu-York, Paris, London, Moskva kimi şəhərlərlə bir sırada gedirdi. Bö dövrdə Bakıda İsveçdən, Almaniyadan, Polşadan və Rusiyadan olan memarlar işləyirdilər.Kiçik yaşlarından memar olmaq arzusu ilə yaşamış balaca Mikayıl dostu Sadığı da Politexnik İnstitununa daxil olmuş və tələbəlik illərində bir çox müsabiqələrdə iştirak etmişdilər. Bu sırada 1926-cı ildə Nizami Gəncəbi muzeyi və Gəncədə qoyulacaq abidəsinə həsr olunmuş müsabiqələri,1928-ci ildə isə Mədəniyyət sarayının layihəsini qeyd etmək lazımdır.

 Nəriman Əliyev

kitabı yüklə

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 137

Bölüm: Arxitektura

Gülnarə Qənbərova tərcümeyi-hal

   Gülnarə Qənbərova Qəzənfər qızı 1965-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1972-1980-cı illərdə Naxçıvan şəhəri Q.Vəzirov adına 6№-li, 1980-1982-ci illərdə Ə.Ağayev adına İnternat məktəbində təhsil almışdır. 1982-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstutunun (Me`marlıq və İnşaat Universiteti) Me`marlıq fakultəsinə daxil olub, 1987-ci ildə həmin instutu bitirmişdir.

Ətraflı: Gülnarə Qənbərova tərcümeyi-hal

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 318

Bölüm: Arxitektura

Qəmbərova Gülnarə Qəzənfər qızı

    Mən Qəmbərova Gülnarə Qəzənfər qızı 1965-ci ildə (sentyabrın 19) Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 1972-ci illərdə orta məktəbdə təhsil almışam. 1982-ci ildə Bakı şəhər İnşaat Mühəndislər institutunun “Memarlıq” fakültəsinə daxil olub, 1987-ci ildə həmin institutun (hazırda Az. MİU) “Memarlıq” fakultəsinin “Memarlıq” ixtisasını bitirmişəm. 1987-ci ildə təyinatla Naxçıvan “Aqrosənayetikinti” birliyində mühəndis-memar kimi fəaliyyətə başlamışam. 1987-ci ildən həmin idarədə mühəndis-memar, baş mühəndis-memar, şöbə müdiri vəzifələrində çalışmışam. 1994-cü ildən Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətində 2012-ci ilə qədər memar-mühəndis vəzifəsində çalışmışam. Bununla yanaşı 1997-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin rəsm və rəsmixət, əmək təlimi kafedrasında, 2003-cü ildən “Memarlıq” kafedrasında müəllim, baş müəllim kimi çalışıram.

Ətraflı: Qəmbərova Gülnarə Qəzənfər qızı

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 803

Bölüm: Arxitektura

Göy Gündəb türbəsinin həndəsi naxışları

MARAĞA GÖY GÜNBƏD TÜRBƏSİNİN MEMARLIQ QURULUŞU
Azərbaycan memarlığının XI-XIII yüzillərdə sürətlə inikişaf edib bişimləşən memarləq tiplərindən ən bitkini qülləvari türbələrdir. Dünya nenarlığında insan xatirəsini minumental biçimlərlə əbədiləşdirməyin ən uğurlu örnəklərindən olan bu xatirə tikililərinin adının önünə çox vaxt “slcuq” soyadı artırılı; intensiv bicimləşmə çağı XI-XII yüzillərdə Cəlcuq imperiyası hüdudlarında getdiyindən elmi ədəbiyyatlarda onlar hən də “səlcuq türbəsi” adı ilə tanınır.

Ətraflı: Göy Gündəb türbəsinin həndəsi naxışları

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1175

Bölüm: Arxitektura

Cəfər Qiyasi Ön söz

      Üzlük materialının təbii özümlülükləri və onun memara hansı imkanları verməsindən çox şey asılıdır. Bu baxımdan Səlcuqlar dövrü bişmiş kərpicin tikinti və bəzək materialı kimi memarlıqda təntənəsi dövrü oldu. Böyük Səlcuqlar ərazisinin çox yerində olduğu kimi,

Ətraflı: Cəfər Qiyasi Ön söz

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1204

Bölüm: Arxitektura

Əcəmi sənətinə yeni elmi yanaşma

   Memarlıq namizədi Qadir Əliyevin “Memar Əcəmi Naxçıvani yaradıcılıbında ahəngdarlıq” adlı elmi əsəri dahi memar, klassik Azəraycan memarlq məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaninin həyat fəaliyyəti və sənətinə həsr olunmuş ilk və dəyərli monoqrafik tədqiqat kimi mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Ətraflı: Əcəmi sənətinə yeni elmi yanaşma

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1110