AQRA.AZ

Biblioqrafiya

Bölüm: Biblioqrafiya

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.(Təkmilləşdirilmiş)

    Əvvəlki məqalələrdə mə`lumat verdiyimiz kimi biblioqrafiya siyahısı barədə mövzunu davam etdiririk. 

     28 sentyabr 2016-cı il tarixində  M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanası və onun 1973-cü ildən bəri – 44il müddətində əməkdaşı olanhazırda KitabxanaProseslərinin  Avtomatlaşdırılması  Şöbəsinin müdiri  Südabə  xanım Süleymanova barədə mə`lumat vermişdik.

    Bu günlərdə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanasından Südabə  xanım Süleymanovanın rəhbərliyi,Yeganə xanım Rüstəmovanın və Əzizə xanım Süleymanzadənin köməyi və dəstəyi iləyenidən daha da dolğunlaşdırılmış biblioqrafiya siyahısı almışıq.

    Yeni siyahı “Naxçıvanın tarixinə dair” tövsiyyə ədəbiyyat siyahısıadlanır. Burada yeni: 19-cu əsrin ortalarından başlamış-keçmiş SSRİ dövrünü də əhatə edən rus dilində, Azərbaycan dilində kiril əlifbası ilə kitablar,jurnallar,qəzetlər və s. çox maraqlı  materialların siyahısı öz əksini tapmışdır.

   “AqRa” EİDİB adından bu zəhmətkeş və fədakar Xanımlara öz dərin Təşəkkürlərimizi bildiririk.

 

Ətraflı: Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.(Təkmilləşdirilmiş)

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 141

Bölüm: Biblioqrafiya

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.

1. Hacıyev, İsmayıl. Heydər Əliyev- Azərbaycan tarixinin  böyük himayədarı  / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.-  2004.- 30 noyabr, 1- 7 dekabr.- S.1,3.

 2. Hacıyev, İsmayıl. Naxçıvan tarixinə Heydər Əliyev qayğısı   / İ.Hacıyev // Şərq qapısı.- 2013.- 1 may.

3. Səfərli, Fəxrəddin. Heydər Əliyevin Naxçıvanda tarixçi kadrların hazırlanmasında rolu   / F.Səfərli // Şərq qapısı.- 2009.- 4 iyun.

4. “Naxçıvan tarixi” çox cilidliyinin hazırlanması və nəşr olunması barədə : Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı, 6 avqust 2012- ci il // Şərq qapısı.- 2012.- 7 avqust.

Ətraflı: Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı.

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 393

Bölüm: Biblioqrafiya

Zəhmətsevər, işgüzar müəllimim Südabə xanım Süleymanova barədə

Süleymanova  Südabə  Həsən  qızı  10 oktyabr  1950-ci  ildə  Naxçıvan şəhərində  ziyalı  ailəsində  anadan  olmuşdur.  O, 1956-cı  ildə Naxçıvan  şəhərindəki  C.Məmmədquluzadə  adına  2 № li orta  məktəbin birinci sinfinə getmiş, 1966-cı  ildə isə həmin   məktəbi  müvəffəq qiymətlərlə  bitirmişdir. 1967-ci  ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin “Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya” fakül-təsinə qəbul olmuş, 1971-ci  ildə  bitirmişdir. 1971-ci ildə sentуabrın 1-dən “Xalq Yaradıcılığı Evi”ndə metodist, 1972-ci ildən Naxçıvan MSSR Mədəniyyət Nazirliyində metodist vəzifəsində işləmişdir. 1973-cü ilin avqustundan bu günədək- 43 ildir ki, M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika Kitabxanasında şöbə müdiri işləyir.

Ətraflı: Zəhmətsevər, işgüzar müəllimim Südabə xanım Süleymanova barədə

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 275

Bölüm: Biblioqrafiya

Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı barədə

Hörmətli oxucular!

    Bu günlərdə Sizə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan kitabxanası və onun 1973-cü ildən bəri – 43 il müddətində əməkdaşı olan  Südabə  xanım Süleymanova barədə mə`lumat vermişdik:    

    İşlədiyi müddətdə oxucuların və  iş yoldaşlarının hörmət  və rəğbətini qazanmış Südabə xanım öz  biblioqraf  peşəsinin  vurğunu  və  oxucuların sevimlisidir. İşlədiyi  bu  uzun  müddətdə  oxucu  sorğularına  məsuliyyətlə yanaşmış,  demək  olar  ki, bütün  sualların   cavablanmasına  nail  olmuşdur.  O, indi  də  böyük  həvəslə çalışaraq,  Naxçıvanın  tarixinə,  arxeologiyasına, etnoqrafiyasına  və  bu günkü müasir inkişafına dair materialları tapır, ardıcıl olaraq Naxçıvanşünaslıq kartоtekasında yerləşdiriг və ədəbiyyat siyahıları hazırlayır.

Ətraflı: Naxçıvanın tarixinə dair biblioqrafik siyahı barədə

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 276

Bölüm: Biblioqrafiya

BİBLİOQRAFİYA SİYAHISI

    Azərbaycanın tarixini müəyyən dövrlərini əhatə edən,
əlavə olaraq daha da dolğunlaşmaya açıq olan BİBLİOQRAFİYA SİYAHISI

1. Abdullayev Ə. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti tarixindən. B. Elm, 1995, 165 s.
2. Abışov V. Azərbaycanlıların soyqırımı (1917-1918-ci illər). B.: «Nurlan», 2005, 176 s.
3. Arzumanlı V., Mustafa N. Tarixin qara səhifələri, Deportasiya, Soyqırımı, Qaçqınlıq. B. Qartal, 1998, 279 s.
4. Azərbaycan Demokratik Respublikası (Azərbaycan hökuməti 1918-1920). B. Gənclik, 1990, 93 s.
5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament. Stenoqrafik hesabatlar, cild I. B. «Azərbaycan»
1998, 974 s.

Ətraflı: BİBLİOQRAFİYA SİYAHISI

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 9075