AQRA.AZ

Folklor

Bölüm: Folklor

Xalq rəqsləri tariximizi, milli xüsusiyyətlərimizi özündə əks etdirir

Rəqslər bilavasitə xalq musiqisi zəminində yaranıb və inkişaf edib. Əsrlərin sınağından keçmiş Azərbaycan xalq rəqsləri daim inkişafda olub, öz məna və vüsətini, forma və məzmununu dəyişib, təravətlənib. Ölkəmizin elə bir bölgəsi tapılmaz ki, orada xalq rəqslərimiz sevilməsin, onlardan istifadə olunmasın. Xalq şənliklərini, toy mərasimlərini, bayramları rəqssiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Rəqslərimiz ürkək baxış- larla, odlu qəlblərlə, çevik gəzişmə- lərlə, zərif qollarla, oynaq hərəkətlərlə daha da mənalıdır.

Ətraflı: Xalq rəqsləri tariximizi, milli xüsusiyyətlərimizi özündə əks etdirir

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 141

Bölüm: Folklor

Naxçıvanda “Xıdır Nəbi” bayramı və Xızır Peyğəmbərlə bağlı inamlar haqqında bir neçə söz

Naxçıvanın bir sıra kəndlərində və Naxçıvan şəhərində fеvral ayında, yəni “qışın оğlan çağında”, “kiçik çillə tüğyan еdən vaxt” xalq arasında “Xıdır Nəbi” adı ilə bilinən mərasim qеyd еdilir. Tоplanmış еtnоqrafik matеriallara əsaslanaraq dеmək оlar ki, bayram Xızır Pеyğəmbərin şərəfinə kеçirilir.

Xızır Pеyğəmbər ən çоx çətinlik anında insanlara yardıma gəlir.

Ətraflı: Naxçıvanda “Xıdır Nəbi” bayramı və Xızır Peyğəmbərlə bağlı inamlar haqqında bir neçə söz

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 153

Bölüm: Folklor

Образцы фольклора на территории Нахичевани и их разяснения

Каждая пядь земли, горы и камней Дуздага (Соляной горы) являющемся одним из самых чудодейственных мест древней Нахичевани хранят в себе следы истории. Хотя об этом месте было написано множество научных и публицистических статей но все же сбор образцов Нахичеванского фольклора связанных с солью и их исследование с одной стороны послужило бы ценным источником ресурсов и обогащения нашей фольклористики, с другой стороны помогло бы нам в изучении не только этого исторического места но и в масштабном и всестороннем изучении всего Нахичеванского края.

Первое изобретение соли в истории принадлежит земле Нахичевани. Соль на кухню впервые занесли Огузы. По преданию Тутек хан, сын внука пророка Ноя Турк хана поедая мясо на территории соляной горы поднял обороненный на землю кусок. Вкусив он почувствовал что вкус мяса стал ещо лучьше. Он понял что это соль придала вкус мясу. С того времени соль стало широко использоваться на кухне. 

Ətraflı: Образцы фольклора на территории Нахичевани и их разяснения

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1455

Bölüm: Folklor

The meeting of the Scientific Council was held at the Institute of Folklore

On the 4 th of May the regular meeting of the Scientific Council was held at the Institute of Folklore ANAS . Giving the information about the problems the secretary of the Scientific Council, the correspondent member of the ANAS Mukhtar Kazimoglu-Imanov opened the meeting.

The first problem of the meeting was about the

Ətraflı: The meeting of the Scientific Council was held at the Institute of Folklore

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1635

Bölüm: Folklor

Naxçıvanda toy mərasimi

Çimnaz Əzizqızının Nənəmdən – Nəvəmə kitabından.

Vəd etdiyimiz kimi Çimnaz Əzizqızının “Nənəmdən Nəvəmə” kitabından hissələri dərc etməyə başlayırıq.

   Hazırda sizə təqdim olunan “Naxçıvanda toy mərasimi” məqaləsi “Nənəmdən Nəvəmə” kitabının 13 – 32 səhifələrində dərc olunmuşdur.

   Mövzunu davam etdirməyə çalışacağıq:

-  Maraqlananlar aşağıda kitabın mündəricatı ilə tanış ola bilərlər

-  Müəlliflə əlaqə yaratmaq istəyənlər də bizə müraciət edə bilərlər.

Ətraflı: Naxçıvanda toy mərasimi

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 5674

Bölüm: Folklor

AMEA Folklor İnstitutu Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib

Mayın 4-də AMEA Folklor İnstitutu Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib. İclası Elmi Şuranın sədri, AMEA-nın müxbir üzvü Muxtar Kazımoğlu – İmanov açaraq gündəlikdəki məsələlər haqqında məlumat verib.

    Gündəlikdə duran ilk məsələ - Folklor İnstitutunun 2015-ci il üzrə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertanturasına qəbul edilmiş dissertantlarının fərdi iş planları b arədə İnsitututun elmi katibi, fil.ü.f.d. Elçin Abbasov məlumat verib. Elmi Şura dissertantların fərdi iş planları nı təsdiq edib.

Ətraflı: AMEA Folklor İnstitutu Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilib

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 687

Bölüm: Folklor

Qədim folklorumuz - milli dəyərlərimizdir

TƏRCÜMEYİ-HAL

Abbasova Çimnaz Əziz qızı  1949-cu il sentyabrIn 1-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1957-1967-ci illərdə Naxçıvan şəhər 1 saylı orta məktəbdə təhsil almış, 1968-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olmuş və 1974-cü ildə həmin universitetin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə bitirmişdir. 1973-1978-ci illərdə Laçın rayonu Ağanus kənd orta məktəbində müəllimə, 1979-1985-ci illərdə Naxçıvan şəhər “Pioner və məktəblilər sarayı”nda kitabxana müdiri, 1985-1995-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Vilayət Həmkarlar İttifaqı Şurasının mədəni- kütləvi işlər şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləmişdir.

2007-ci ildə AMEA Folklor İnsitutunda elmi işçi vəzifəsində çalışır.

Ətraflı: Qədim folklorumuz - milli dəyərlərimizdir

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1737

Bölüm: Folklor

İmdad Tağıyev "Qarayazınamə"

 Görkəmli ziyalı, “Təhsil” cəmiyyətinin yaradıcılarından biri, fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent İmdad Hüseyn oğlu Tağıyevin (1938-1997) doğulub boya-başa çatdığı qədim Azərbaycan diyarı Borçalı barədə yazdığı “Qarayazınamə” poeması müəllifin sağlığında “Təhsil” cəmiyyətinin nəşriyyatında “Təhsil” qəzetinin baş redaktoru Müşviq Çobanlının (Borçalı) yaxından köməyi ilə, o dövrün imkanları daxilində, cəmi 70 nüsxədə kitabça şəklində nəşr olunmuşdur.

Ətraflı: İmdad Tağıyev "Qarayazınamə"

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1268

Bölüm: Folklor

Naxçıvan bölgəsində duzla bağlı folklor nümunələri və onların şərhi

Qədim Naxçıvanın ən möcüzəli yerlərindən bir olan Duzdağın hər bir qarışında, dağında, daşında tarixin izləri vardır. Bu yer haqqında xeyli elmi və publisistik məqalələr yazılsa da, duzla bağlı Naxçıvan folklor nümunələrinin toplanması, araşdırılması həm folklorşünaslığımız üçün dəyərli mənbə olub, onu zənginləşdirər,  həm də  bu tarixi yerin öyrənilməsinə və ümumiyyətlə isə Naxçıvan diyarının daha geniş və ətraflı öyrənilməsinə bir kömək olar.

Ətraflı: Naxçıvan bölgəsində duzla bağlı folklor nümunələri və onların şərhi

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 2110