29Aprel2017

AQRA.AZ

İncəsənət

Bölüm: İncəsənət

Musiqişünas Jalə xanım Qulamova barədə

 Jalə Elman qızı Qulamova 1973-cü ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində dünyaya gəlib. 1988-1992-ci illərdə Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan  Musiqi  Texnikumunun  «Nəzəriyyə» şöbəsində, 1992-1997-ci illərdə isə Ü.Hacıbəyov  adına  Bakı Musiqi Akademiyasının «Tarix- nəzəriyyə» fakültəsinin «Musiqişünaslıq» şöbəsində təhsil alıb.

1990-1997- ci illərdə Naxçıvan  şəhər 2 saylı uşaq musiqi məktəbində müəllim, 1997-2000-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində baş müəllim, 2003-cü ildən AMEA-nın Naxçıvan  Bölməsinin  «İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat» İnstitutunda direktor müavini vəzifəsində çalışıb. 2003-cü ildə Bakıda Qobustan Dövlət Tarixi-Bədii Qoruğunda elmi-ekpozisiya şöbəsinin  müdiri vəzifəsində işləyib. Jalə Elman qızı Qulamova 2007-ciildən  Azərbaycan Milli  Konservatoriyasının “Milli musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi”  kafedrasında dosent vəzifəsinə  çalışır. 2015-ci ildən Azərbaycan Milli  Konservatoriyasının Elmi katibi vəzifəsini icra edir.2003-jü ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür.

Ətraflı: Musiqişünas Jalə xanım Qulamova barədə

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 137

Bölüm: İncəsənət

Ömür vəfa etsəydi

İlk dəfə idi ki, çox sevdiyim və hörmət bəslədiyim bir insan, sevimli müəlliməm Əqidə Ələkbərova ilə bağlı yazmaqda çətinlik çəkdim. Onun haqqında indiyə qədər bir neçə dəfə yazmışam. Lakin bu gün o, həyatda olmadığı vaxt söz demək, onu anmaq mənə ağır gəlir.
Əqidə Ələkbərova ilə bizim hələ bu yaxın günlərdəki söhbətlərimizi xatırlayanda, xəyalən onun Naxçıvan Musiqi Texnikumunda bizə dərs deyərkən sevinc saçan gözlərini görürəm. O, öz tələbələrinin qəlbinin, könlünün tərbiyəçisi idi, onların mənəvi ideallarını və yaradıcı simalarını sevgi ilə yetişdirirdi. Mənə elə gəlir ki, indi Əqidə müəllimənin bir çox fikirlərini artıq özü olmadan səsləndirmək qeyri-mümkündür. Onun müdrikliyi, dərrakəsi məni hər zaman təəccübləndirərək məftun edirdi.

Ətraflı: Ömür vəfa etsəydi

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 154

Bölüm: İncəsənət

Fazilə xanım Nəbiyeva

Fazilə Ramiz qızı Nəbiyeva 31.05.1984-cü ildə Naxçıvan MR-nın Babək rayonunda anadan olmuşdur. Orta ixtisas təhsilinə Naxçıvan şəhərində yerləşən 12 №li məktəbdə, musiqi təhsilinə isə 1 №li 7 illik musiqi məktəbində başlamışdır. Bir neçə ildən sonra ailəsi ilə birlikdə Bakı şəhərinə köçmüş və təhsilini burada davam etdirmişdir. Bakıdakı 248 №li məktəbdə orta təhsil almış, musiqi təhsilini isə Ş.Ələkbərova adına 20 №li məktəbin fortepiano şöbəsində davam etdirmişdir.

Ətraflı: Fazilə xanım Nəbiyeva

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 386

Bölüm: İncəsənət

Azərbaycan yallı rəqslərinin not yazılarına dair

Dairəvi və yarım dairəvi formada ifa edilən müasir “yallı” rəqslərimizin özündə birlik və vəhdəti təcəssüm etdirməsi onun iştirakçısı və tamaşaçısı olan hər kəsə bəllidir. Azərbaycan“yallı” rəqslərinin qədim köklərə malik olması barədə yazılı mənbələrdə mə`lumatlar verilmişdir. Qaya təsvirlərindən də göründüyü kimi, yallıların tarixi hələ dünyəvi dinlərin meydana gəlmədiyi, qədim insanlar arasında danışıq dilinin mövcud olmadığı, onların etnoslar kimi formalaşmadığı, 

Ətraflı: Azərbaycan yallı rəqslərinin not yazılarına dair

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 450

Bölüm: İncəsənət

Nakchivanian painters` activities in the first half of the XX century

The article has been devoted to the Nakhchivanian painters Bahruz Kangarly`s, Huseyn Aliyev`s, Shamil Gaziyev`s, Mammad Gasimov`s activities who lived in Nakhchivan in the first half of the XX century. The same the aut-hor dealt with the Nakhchivanian paintersAyyub Huseynov`s, Ayyub Fatali-yev`s, Jamil Mufitzada`s, Ibrahim Safi`s and Akbar Kazimbayov`s activities who was born and grown up in Azerbaijan but busy with their activities in dif-ferent.Turkish cities. During the investigation the author has got many new scientific facts.

Nizami Aliyev

NEWS OF NAKHCHIVAN SECTION OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

The series of social and humanities sciences, 2010, №3

Творчуство нахчыванских художников в первой половине ХХ века

XX əsrin birinci yarısında naxçıvanlı rəssamların yaradıcılığı

{jcomments on}

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 288