29Aprel2017

AQRA.AZ

Nəsirəddin Tusi

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

Los viajes de Américo Vespucio a los países mediterráneos I Part

 

I Part – “Los viajeros europeos aspiran al descubrimiento del mundo

 

Ya al fin del siglo XV Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1484) se consideraba un científico bastante famoso y tenía fama afueras de los Apeninos. No es extraño que los capitanes, navegantes se aconsejaban con él ántes de iniciar sus navegaciones distantes.Colón también hizo prácticas al lado de Toscanelli un determinado lapso de tiempo antes de que había invadido los mares y el océano.Podemos decir lo mismo para AméricoVecpucio. Se puede considerar que su interés a la navegación, astronomía y geografá se reanimaría por un científico florentino. No es raro que ambos llevaban fama como cosmógrafos. 

Ətraflı: Los viajes de Américo Vespucio a los países mediterráneos I Part

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 234

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

Los viajeros europeos aspiran al descubrimiento del mundo - I Part

Desde muy antíguo los humanos con el fin de ocupar nuevos  territorios empezaron a descubrirlos empleando los métodos primitivos y prosiguieron este  proceso a través de los siglos. Los astrónomos, geógrafos, cartógrafos, viajeros, investigadores y historiadores haciendo todo lo posible habían realizado las investigaciones con objeto de enterarse de la estructura de la Tierra. Aunque se sabían tres continentes, sus disposiciones aún quedaban desconocidas a los científicos. Pero a pesar de eso ya a. J. C. habían los científicos quienes intentaban a trazar los contornos de la Tierra en el mapa, lo que muestra la antigüedad de la geografía.

Ətraflı: Los viajeros europeos aspiran al descubrimiento del mundo - I Part

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 188

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

Астрономия, география и феномен науки - часть I

Испокон веков люди, наделенные незаурядным интеллектом, глубоким пониманием процессов, происходящих в окружающем мире, были объектами почитания для обычных людей и выполняли в обществе роль своего рода ориентиров. Начиная с эпохи фараонов и до нашего времени эти люди наблюдают и исследуют происходящие на планете биологические, физиологические, геологические и другие процессы 

Ətraflı: Астрономия, география и феномен науки - часть I

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 969

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

“Kimlərə alim demək olar ?”

Elmi alim yaradır. Alimi şöhrətləndirən və yaşadan da onun elmə verdiyi töhfələrdir. Dahi Nəsrəddin Tusi elm və alim haqqında demişdir: “Alimin səadəti elm və mədəniyyətdir”. “Bilmək lazımdır ki, insan övladının böyük Yaradanın hüzurunda xüsusi mövqeyi vardır. Buhüzurda birinci yer böyük filosofların və alimlərin yeridir; ikinci yer isə elm kamalını tərcümə libasına geydirməyi bacaran  adamlarındır”. Alim kainatdakı kamal dərəcələrini qavramaqla, onun sirlərinə bələd olmaq dərəcəsinə yüksələ bilər və “əgər fəaliyyətə başlayıb bunları əməldə həyata keçirə bilsə, onun bu iş-ləri  bütün  aləmin  xoşuna  gələr,  bəlkə özü bir aləmə çevrilər”. “Böyük aləmə” təşbih olaraq ona verilən “kiçik aləm” adını doğrultmuş olar, sonra xalq arasında Yaradanın xəlifəsinə çevrilər..., tam mütləq insan dərəcəsinə yüksələr”.

Ətraflı: “Kimlərə alim demək olar ?”

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 262

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

Научная деятельность Насирэддина Туси в центре внимания

Большинство из трудов Насирэддина Туси (1201-1274) по арифметике, астрономии, геометрии и тригонометрии начиная с XIVвека, привлекает серьезное внимание научных кругов благодаря переводам на греческий, латинский и др. языки. Так, в XVвеке в Константинополе «Комплекс расчетов» переводится на греческий язык и увозится в Италию. Примерно в то же время переводятся так же его рукописи «О полном четырёх стороннике» и «Воспоминания об астрономии».

Ətraflı: Научная деятельность Насирэддина Туси в центре внимания

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1211

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

El ¨tercer¨ viaje de Américo Vespucio

El contable florentino durante su ¨tercer¨viaje había descubierto ¨las costas del Nuevo Mundo¨ ante sus contemporáneos.

Tendré que presentar un breve crónica de este viaje. Vespucio que se puso al servicio de los portugueses en 1501 se invitó a la expedición de Gonzalez Cuelho como un navegador. Según la instrucción los resultados de la expedición exploradora en Brasil tendría que registrar el contable florentino desconocido.

Ətraflı: El ¨tercer¨ viaje de Américo Vespucio

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1207

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

Заслуга Насирэддина Туси перед наукой

(Продолжения статьи    -    «Научная деятельность Насирэддина Туси в центре внимания»)

Хочу особо отметить, что многие до сей поры неизвестные рукописи Туси в неприкосновенном состоянии хранятся в древних библиотеках Тегерана, Тебриза, Стамбула, Багдада, Дамаска и др. стран Ближнего Востока и специалистов этой области еще ждет серьезная работа. Ведь он признанный автор открытий в нескольких направлениях математической науки, изучавшейся многими

Ətraflı: Заслуга Насирэддина Туси перед наукой

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1115

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

Революционные открытии античных ученых - III часть

(начало статьи –«Развитие астрономии в античности»)   Не секрет, что позднее, по приказу Александра Македонского в дельте Нила был заложен город Александрия – столица Эллинистического Египта, один из основных центров Эллинистической культуры. Им же была заложена основа для создания в будущем великой Александрийской библиотеки. В античное время уже имелись достаточно обширные частные собрания рукописей. Самой известной из них была 

 

Ətraflı: Революционные открытии античных ученых - III часть

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1006

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

ABŞ alimləri Piri Rəisin xəritəsini tədqiq edirlər

 (Əvvəli  -  “İstanbulun Topqapı muzeyindən tapılan sensassion xəritə”)

XX əsrin 50-ci illərində başda ABŞ mütəxəssisləri olmaqla, qədim xəritəşünaslıq və naviqasiya üzrə peşəkar mütəxəssis sayılan yazıçı kapitan Arlinqton Melleri xəritənin tədqiqinə başlayır və sensassion nəticə əldə edir. Xəritənin cənub hissəsində verilən manuskriptdə, hazırda buz örtüyü altında qalan Kraliça Mod Torpağının sahil zolağı göstərilibdir. Belə çıxır ki, həmin ərazilər buzlardan azad olarkən kiminsə tərəfindən xəritəyə çəkilmişdir. Əlbəttə, bu sensassion nəticə ixtisas mütəxəssislərini heyran edir.

Ətraflı: ABŞ alimləri Piri Rəisin xəritəsini tədqiq edirlər

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 600

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

Развитие астрономии в античности - часть II

 (Начало статьи«Астрономия, география и феномен науки»).

 В Древнем Вавилоне считалась аксиомой, что является большим островом круглой формы со всех сторон, омываемым безбрежным мировым океаном. Небесный свод с закрепленными на нем планетами и звездами нависает над всем пространством в виде твердой оболочке, а солнце ежедневно путешествует между телами.

Ətraflı: Развитие астрономии в античности - часть II

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1006

Bölüm: Nəsirəddin Tusi

Piri Rəisin xəritəsinin izi haralara gedib çıxır?

 (Əvvəli  -  “ABŞ alimləri Piri Rəisin xəritəsini tədqiq edirlər”)

Qədim xəritələr kritlilərin və finikiyalıların vasitəsilə İsgəndəriyyənin məşhur kitabxanasında özünə yer tapmışdır.

Əlbəttə, bu məsələyə dair mənim öz fikrim var. Antik dövrdən qabaq dünyanın qədim sivilizasiysı mərkəzlərindən biri qədim Babilistan idi. Ən istedadlı sənətkarlar, tanınmış alimlər və aqil insanlar demək olar ki, elə oraya toplaşmışdılar.

Ətraflı: Piri Rəisin xəritəsinin izi haralara gedib çıxır?

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 598