AQRA.AZ

Ədəbiyyat

Bölüm: Ədəbiyyat

ESSENCE OF THE “WORD” BOOK AND RELATED MATERİALS

Addendum

Fikrat RZAYEV, Vahid RZAYEV

DIVINE THEORY ON CREATION OF LANGUAGE

“One of those who acquainted with manuscript of this book was Afat Gurbanov, peofessor of the Azerbaijan State Pedagogical University named after Nasiraddin Tusi, Head at the ”General Linguistics” Department, real member of the NASA. By his advice, we added to the end of this book the chapter called “Divine Theory on Creation of Language” together with my brother Vahid Rzayev.We both express our great gratitude to professor Afat Gurbanov for his advice”

Conduction of researches on linguitistics is important both for solution of its other problems, and for clearing up when and how mankind learned to speak, to favour human to perceive his being, and to cognize the secrets of the Universe where he and his world exists.

Ətraflı: ESSENCE OF THE “WORD” BOOK AND RELATED MATERİALS

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 186

Bölüm: Ədəbiyyat

DİLİN YARADILMASINA DAİR İLAHİ NƏZƏRİYYƏ

Fikrət RZAYEV, Vahid RZAYEV

Hazırkı kitabın əlyazması ilə tanış olanlardan birisi də Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru, “Ümumi dilçilik” kafedrasının müdiri Afat Qurbanov olmuşdur. Onun məsləhəti ilə bu kitabın sonluğuna əlavə olaraq qardaşım Vahid ilə birlikdə yazdığımız “Dilin yaradılmasına dair İlahi nəzəriyyə” mövzusu da daxil edilmişdir. Hər ikimiz professor Afat Qurbanova məsləhətlərinə görə dərin minnətdarlıqlarımızı bildiririk.

Yazıları oхuyub müəyyən korreksiyalar etdiyinə görə müəllif iş yoldaşı, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor Neft Maşınqayırma İnstitutunun əməkdaşı Qədirov Bəhcət Şükür oğluna öz minnətdarlığını bildirir.

Müəllif:13.09.2001

DİLİN YARADILMASINA DAİR  İLAHİ NƏZƏRİYYƏ

Dilçilik elmi üzrə tədqiqatların aparılması onun başqa problemlərinin həlli ilə yanaşı həm də ona görə vacibdir ki, bəşəriyyətin nə vaхt və necə danışmağı öyrəndiyi aydınlaşsın, insan öz varlığını dərk etsin, özünün də, dünyasının da mövcud olduğu Kainatın sirlərinə bələd olsun.

Ətraflı: DİLİN YARADILMASINA DAİR İLAHİ NƏZƏRİYYƏ

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 237

Bölüm: Ədəbiyyat

Payız

Payız

Yenə payız önümüzdə...

Soyunacaq  yaşıl donun,

örpəyini dəyişəcək təbiət də

Saralacaq ağacların yarpaqları ,

xəzəl olub töküləcək bağ bağatda

Ətraflı: Payız

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1136

Bölüm: Ədəbiyyat

Fikrət Rzayevin “Söz. Söz konstruktorluğu. Sözün sirri” kitabından

ANA DİLİM

F. RZAYEV
 
Dillər içində dilim – dilim,
Dillərə açar – dilim;
Təfəkkürə qardaşdır,
Dilçiliyə dil – dilim.
 
Dillər adında – dilim,
Dillərə pirdir dilim;
Düşüncəyə kardaşdır1,
Dilçiliyə Nil – dilim.

Bölüm: Ədəbiyyat

Mirvarid Dilbazi Unutma!

Unutma!

Ay cavan oğlan,

İgid, pəhlivan,

Qolun qüvvətli,

Gözün işıqlı,

Boyun ucadır.

Qarşında gedən,

Ətraflı: Mirvarid Dilbazi Unutma!

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 903

Bölüm: Ədəbiyyat

Ana vətən !

Ana vətən !

 

Olmasa da  malım – mülküm,

Bir ümmandır  sənə sevgim ,

Ana vətən ,sən varım,həm dövlətim

Heç bitməz ki , məhəbbətim,

Nə qədər ki, var nəfəsim

Sən sərvətim,sən dövlətim,

Ətraflı: Ana vətən !

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 784

Bölüm: Ədəbiyyat

Bu şeirimi bu günlərdə şəhid olan vətən övladlarına həsr edirəm

         ŞƏHİDLƏR

QABARDIB KÖKSÜNÜ SIRA DAĞ KİMİ,

DURDU KEŞİYİNDƏ ANA TORPAĞIN!

YAZARAQ TARİXƏ QƏHRƏMANLIĞIN,

VERDİ CANLARINI ONLAR VƏTƏNÇÜN!

 

CANIYLA QORUYUB ÖZ TORPAĞINI,

ŞƏRƏFDİR DEDİLƏR ÖLSƏK VƏTƏNÇÜN!

ÖLÜM QORXUTMADI BİR AN GÖZÜNÜ,

GERİYƏ BAXMADI QƏHRƏMAN ƏSGƏR!

Ətraflı: Bu şeirimi bu günlərdə şəhid olan vətən övladlarına həsr edirəm

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 956

Bölüm: Ədəbiyyat

Sədaqət Musayeva - Payız

Payız

Yenə payız önümüzdə...

Soyunacaq  yaşıl donun,

örpəyini dəyişəcək təbiət də

Saralacaq ağacların yarpaqları ,

xəzəl olub töküləcək bağ bağatda

Ətraflı: Sədaqət Musayeva - Payız

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 919

Bölüm: Ədəbiyyat

Kəmalə (Kəmalə Ağa qızı Ağayeva, 1937)

   Ağayeva  Kəmalə Ağa qızı   şair, dramaturq, 1958- ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət işçisi (1984), Teatr Xadimləri İttifaqının üzvü (1971), Əməkdar incəsənət xadimi (2002), Prezident təqaüdçüsü.

Ətraflı: Kəmalə (Kəmalə Ağa qızı Ağayeva, 1937)

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1294