AQRA.AZ

Fəlsəfə

Bölüm: Fəlsəfə

They Separate from Each Other, Separate from Existence to Exist Again...

All Creatures separate from each other!
They be created and separate,
They create and separate,
Separate with creation,
Separate to create!
And they separate from each other!
But being separated they do not disappear!

Ətraflı: They Separate from Each Other, Separate from Existence to Exist Again...

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 71

Bölüm: Fəlsəfə

The Rule of Need

If to look around attentively, to look at conditions, the all conditions are in connection with each other!
It is impossible to function on the earth witout Quantum physics, Quantum mechanics!
Considering Quantum physics, quantum condition and Quantums conception, these are the “Rule of Need”, and Quantum is its internal state!
Just like all condition are in need of each other!
Looking at the hard cliff, marble, stone, metall, we see that each of them is foliated, laminar by
structure and essence!
What is the reason?

Ətraflı: The Rule of Need

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 78

Bölüm: Fəlsəfə

Realize...

There was such a Doctrine of Sufis, “Imagine, but do not Image!”.
That is:
How can you Image the thing that you cannot Imagine?
Realize!
How can you Interpret the thing that you cannot Realize?”
The Universe is a Mystery!
How can you Interpret the Universe, that Mystery, not Realizing the Universe?
How can you Explain God’s Sayings, “His” Mysteries not Realizing “Him”, the Absolute Creator?

Vahid Rzaev

(f-Vahid Rzayev)

The texts were republished in English by “AqRa” PASAS by financial support of the Council of State Support to Non-State Organizations under the President of the Republic of Azerbaijan.

Translated by Amiraslanova Kamala Ahad gizi

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 80

Bölüm: Fəlsəfə

Nə yaxşıdır ki, Planetlərin Onların, Məzarı - Məzarlıqları, Mövcud deyil..

Bütün, İnsan aqibətlərinin sonuna baxdıqda, onlar Yer Aləmindən, müəyyən bir mərhələdən, müəyyən bir, müddətdən sonra, Ayrılıb, Əbədiyyətə Yüksəlirlər!
Bu Prosesi, "ölüm", adı ilə, adlandırmışıq!
Həmin, o, "Ölüm", deyilən Anda, nə baş verir ki?
Bu Mexanika çox sadədir, çünki belə də, Qurulubdur!

Ətraflı: Nə yaxşıdır ki, Planetlərin Onların, Məzarı - Məzarlıqları, Mövcud deyil..

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 103

Bölüm: Fəlsəfə

Möhtaclıq, Qanunu

Ətrafa, hallara diqqətlə baxdıqda, bütün hallar biri-biri ilə, bağlılıqdadırlar!
Kvant fizikası, Kvant mexanikası, bunlarsız yer üzündə fəaliyyət göstərmək, mümkünsüzdür!
Kvant fizikası, kvant halı və Kvantlar anlayışına baxdıqda bunlar "Möhtaclıq qanunudur", Kvant isə, onun daxili halıdır!
Necə ki, bütün hallar biri-birinə möhtacdırlar!
Sərt qayaya baxdıqda, mərmərə baxdıqda, daşa baxdıqda, metala baxdıqda, hər birinin tərkib və varlığında qat-qat, lay-lay olduğu görünür!
Səbəb?

Ətraflı: Möhtaclıq, Qanunu

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 125

Bölüm: Fəlsəfə

Su kimi, Pak..

Pak, Paklıq böyük və mühüm bir Amildır!
Su, Pakdır, Paka, Pakdır!
Suyu paklandırmaq olarmı?
Pak olanı, necə Paklandırmaq olar ki?
Torpaq pak, Su pak, Günəş şüaları pak, bulud pak, hər bitki pak, hava pak!
Bəs hərdan gəldi bu pak, niyə oldular Pak?

Ətraflı: Su kimi, Pak..

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 114

Bölüm: Fəlsəfə

The Low of Timeless - Untimeliness...

As far as we consider all States, all Consequences, all Structures, all Speeds and Motions, we see that they are in Unstoppable, Interminable Condition!

And there have to be reasons of such a structure of all these!
But what are and where are the reasons?
Referring on astronomy and astrophysics, Astronomy science has such a conclusion that the Universe exists during 15 billion years, our Sun System and the Earth – 4,5 billion years!
Astronomy has also such assertion that the light of the Stars that we see on the Sky at nights, detached from those Stars hundred thousand years ago, and that light of them reaches us just now!

Ətraflı: The Low of Timeless - Untimeliness...

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 133

Bölüm: Fəlsəfə

Bütün Kütlələr, Varlıqlar, Cisimlər arasında, Buta - Peysli, Eksentrik Qanunu...

Bütün, maşın-mexanizmlərin, Sükunət və İşlək halında, onlar arasında, mütləq qaçılmaz olan, Buta, Eksentrik, quruluşu dayanır, işlək olur!
Nədir Buta, nədir Eksentrik?
Fizikada, "Maddələrin itməməsi qanunu", "Enerjinin itməməsi qanunu", Mövcuddur və İşləkdir!
Sual çıxır ortaya. 
Maddələr və Enerji nə səbəbdən, hansı Fiziki quruluş nəticəsində, hansı Mexanika Qanununa uyğun olaraq, onlar itmirlər?
Niyə itmirlər? Bir haldan, niyə, başqa bir hala, başqa bir, quruluş halına, keçirlər?

Ətraflı: Bütün Kütlələr, Varlıqlar, Cisimlər arasında, Buta - Peysli, Eksentrik Qanunu...

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 115

Bölüm: Fəlsəfə

Böyük bir Elm...

Böyük bir Elmdir - Heca, Elmi!
Böyük bir Elmdir - Kəlmə, Elmi!
Böyük bir Elmdir - Söz, Elmi!
Olmasa idi əgər, Yer Üzündə, Heca - olmayacaqdı, nə Söz, nə də ki, Kəlmə!
Bütün Elmlərin Başlanğıcı, başlar Düşüncələrdən!
Bütün Düşüncələrin sonluğu, Hecalarda, Sözdə, Yekunkaşar!
O, Hecalardan, Kəlmə!

 

Kəlmələr arası, Sözlə bağlanar!
Sözə bağlanar, o, Kəlmələr, Sözlə Bağlanar!
Heca, Söz, Kəlmə olmasaydı əgər, Elmlərin Sözlərlə ifadələri, necə ola bilərdi, onda?
Simvol, İşarələr, arnamentlər, formalar, ştrixlər, həndəsi gizgilər də, Söz olub, Sözə çevrilmirlər, məgər?
Düşüncə, Söz!
Söz, Düşüncə!

Vahid Rzaev.

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 153