AQRA.AZ

Kimya

Bölüm: Kimya

GÖRKƏMLİ KİMYAÇI, QAYĞIKEŞ İNSAN – ƏLİ NURİYEVİN 85 İLLİK HƏYAT YOLU

İstənilən bir alim haqqında yazmaq,məncə,çox çətindirhələ bu insan dünya görmüş kimyaçı alimdirsə. Lakin çətin olduğu qədər dəməsuliyyətli və şərəflidir.

Xalqın sevimlisi, Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor Əli Nəcəfqulu oğlu Nuriyev 1928-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan rayonunun (indiki Babək rayonu) Nehrəmkəndindəanadan olmuşdur.1944-cü ildə Nehrəm kənd orta məktəbinin doqquzuncu sinfini bitirdikdən sonra Naxçıvan Tibb Texnikumuna daxil olmuş, 1947-ci ildə isə bitirmişdir. Ali təhsilni 1948-1951-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsində, sonra isə 1951-1953-cü illərdə Nijni-Novqorod Dövlət Universitetində davam etdirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 1953-cü ildə Sintetik Kauçuk zavodunda başlamışdır. Həmin ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası (EA) Kimya İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur.

Ətraflı: GÖRKƏMLİ KİMYAÇI, QAYĞIKEŞ İNSAN – ƏLİ NURİYEVİN 85 İLLİK HƏYAT YOLU

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 164

Bölüm: Kimya

Regioselective opening of epoxide ring with primary amines in H2O medium

Vaqif. M. Abbasovb , Avtandil H. Talybova,b, Yusif A. Abdullayeva,b ,Cavanshir.S.Salmanova, Aytan.S.Yunusovaa,b, Isa A.Valiyeva,b

aDepartment of Chemical Engineering, Qafqaz University, Baku, Azerbaijan.

bMamedaliev Institute of Petrochemical Processes, National Academy of Sciences of Azerbaijan, Baku, Azerbaijan.

Abstract: Aminoalcohols 

Ətraflı: Regioselective opening of epoxide ring with primary amines in H2O medium

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 338

Bölüm: Kimya

Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev

AZƏRBAYCANIN  İLK  KİMYAÇI  AKADEMİKİ  YUSUF HEYDƏR OĞLU MƏMMƏDƏLİYEV
Tarixdə еlə şəxsiyyətlər vardır ki, zaman keçdikcə onlarn həyatı və fəaliyyəti nəinki unudulmur, əksinə yeni və daha parlaq xüsusiyyətləri ilə üzə çıxır. Qədim türk-oğuz yurdu Naxçıvan diyarının bəşər mədəniyyətinə və elminə tarix boyu layiqli töhvələri olmuşdur. XII əsrin qüdrətli memarı Əcəmi Əbubəkr və onun yaratdığı mömünə Xatun məqbərəsi, zamanının görkəmli alimi Nəciməddin Hinduşah Naxçıvani, XX əsr Azərbaycanın mədəniyyəti, ədəbiyyatı və elminin baniləri Cəlil Məmmədquluzadə, Məmməd Səid Ordubadi, Hüseyn Cavid, Bəhruz Kəngərli kimi yurdumuzun zirvələri xalqımızın milli iftixarlarıdır və bu diyara dünya şöhrəti qazandırmışlar. Dahi kimyaçı alim, istedadlı tədqiqatçı, gözəl pedaqoq, görkəmli dövlət va ictimai xadim, SSRİ Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, respublikanın əməkdar elm xadimi, kimya elmləri doktoru, professor, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev belə şəxsiyyətlərdəndir.

Ətraflı: Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyev

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 10735

Bölüm: Kimya

Akademik Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov

Mən həmvətənimiz, dünya şöhrətli kimyaçı alim, akademik Yusuf Heydər oğlu Məmmədəliyevin həyat və elmi fəaliyyəti haqqında Sizlərə mə`lumat vermişdim. Onun sevimli tələbələri arasında gülərüz, öz fikirləri və istetadı ilə digərlərindən fərqlənən Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov da var idi. İllər ötdü və N.Seyidov müəlliminin yolunu davam etdirdi və bu yol onu elmin ən yüksək zirvələrinə qaldırdı. Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov polimer kimyası sahəsində respublikamızda ilk tədqiqat aparan alimlərdən birinə çevrildi, etilen-propilen kauçukunun sintezi sahəzində böyük uğurlar qazandı və Azərbaycanda polimer məktəbinin yaradıcılarından biri oldu...

Ətraflı: Akademik Nadir Mir-İbrahim oğlu Seyidov

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1041