AQRA.AZ

Təbabət

Bölüm: Təbabət

Həkim narkoloq Asif Kəngərlinin yaradıcılığı barədə

Asif Cəlil oğlu Kəngərli (Məmmədli)–  1954-cü ildə Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. O, 1971-ci ildə 1 №-li orta mək­təbi ədə­biyyat üzrə fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, Ukray­nada həqiqi hərbi xidmət keçmiş (1972-1974), Azər­baycan Dövlət Tibb İnstitutunun II müalicə fakül­təsində təhsil almış (1975-1981), internaturada (1981-1982) ona  psixonevroloq ixtisası verildikdən sonra doğma Naxçıvana qayıtmış, əvvəlcə Naxçıvan Respublika xəstəxanasında metodist (1982-1985), sonra rayonlararası HƏEK-da ekspert-nevropatoloq (1986-1995) və 7 il Nax.RND-də baş həkim (1996-2003) vəzifələrində çalışmışdır. 

Ətraflı: Həkim narkoloq Asif Kəngərlinin yaradıcılığı barədə

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 475

Bölüm: Təbabət

Vahid Rzayevin “Vücudlar sirli, örtülüdür” məqaləsinə rəy

Vahid Rzayevin “Vücudlar sirli, örtülüdür” başlığı altında məqaləsini oxudum.Çox maraqlı, bəzi məqamları örtülü, gizli, həyatı məsələlərə toxunulmuşdur. Belə ki, iki hüceyrənin birləşməsindən Allahın ən böyük mö`cüzəsi olan insan yaranır.Əgər yaranmış mö`cüzənin (insanın) ayrı-ayrı orqanlarını təhlil etsək, görərik ki, bu böyük mö`cüzələr aləmidir.Yaranmış orqanları ayrı-ayrılıqda təhlil etsək görürük ki, kəllə-beyin toxuması, tənəffüs sistemi, ürək-qan damar sistemi,mə`də-bağırsaq sistemi, sidik-cinsiyyət sistemi və s. o qədər mürəkkəb quruluşa malikdir ki, onun incəliklərini sadalamaqla qurtarmaz. Bunları yaratmağa ancaq o gözəgörünməz, o böyük Allah qadirdir.

Ətraflı: Vahid Rzayevin “Vücudlar sirli, örtülüdür” məqaləsinə rəy

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 657

Bölüm: Təbabət

Звуки, Музыка и Медицина.

    С аксиомой, что музыка влияет на человека, его организм и психику, согласны все представители медицины: восточной, западной и народной.

Не забудем, что музыка состоит из нот и их сочетаний.

 Звук определенной ноты воздействует на определенный орган и физиологическую систему человека, которые при направленном музыкальном звуковом воздействии приходят в состояние максимальной вибрации, т.е. возникает эффект резонанса. В итоге происходят восстановительные процессы и человек выздоравливает.

Ətraflı: Звуки, Музыка и Медицина.

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1985

Bölüm: Təbabət

Naxçıvan MR-sı ərazisində yetişən kəklikotunun müalicəvi əhəmiyyəti

7 oktyabr 1969-cu ildə Bakı şəhərində ziyalı

ailəsində anadan olmuşdur.

AMEA Folklor İnstitutunun “Qazax-Borçalı folkloru”

  bölməsinin bölmə rəhbəri, bio.ü.f.doktoru (Dosent). 

 

 

Thymes grow in importance in the treatment of Nakhchivan Autonomous Republic 

SUMMARY

The article is about the importance of medicinal plants that grow in the Nakhchivan Autonomous Republic. Special attention is given to kəklikotuna. Medicinal plants, beneficial properties and commercial use are described.

Целебные свойства кекликоту растущей на территории Нахчыванской АР

Ətraflı: Naxçıvan MR-sı ərazisində yetişən kəklikotunun müalicəvi əhəmiyyəti

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1550