AQRA.AZ

Elmi kəşflər

Bölüm: Elmi kəşflər

Тəkrarolunmaz abidələr diyarı

NUH PEYĞƏMBƏRİN QƏBRİ TAPILIB

Bu xəbərin sevinci ilə ötən il dekabrın sonlarında Naxçıvana getdim. Beynəlxalq “Gəmiqaya” ekspedisiyasının təşkilatçıları: tanınmış akademiklər, millət vəkilləri Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsinin sədri İsmayıl Hacıyev və Y.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru İsa Həbibbəyli ilə birlikdə şəhərin qədim qala divarının yaxınlığında hündür yamaca gəldik.

Ətraflı: Тəkrarolunmaz abidələr diyarı

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1464

Bölüm: Elmi kəşflər

Su aləm bir də canlı

Deyilir ki, su həyat mə`nasıdır. Su özü bir həyatdır. Düzgündür. Ardıcıllıqlara və gedən prosseslərə baxdıqda su dayanmayan, tükənməyən bir varlıqdır. Suyun mənşəyi, əvvəli haradadır? (əvvəl olmasa, nəticə olmaz, mə`na olmaz) Su, nədir və nədədir? Gedən hansı prosseslərin nəticəsidir? Suyun öz funksionallığında, onun işıq yaddaş daşıyıcılığı var. Su hardan alır o ilkin işıq və yaddaş daşıyıcılığını?

   Məsələ burasındadır ki, yer planetinin kütləsinə mütənasib olaraq onun mərkəzində nüvə mövcuddur. Yer planeti nüvəsi, aktiv nüvə hesab olunur. Çünki o nüvə aparıcı, bərabərləşdirici, nizamlayıcı, ardıcıllaşdırıcı funksiyası daşıyır.

Ətraflı: Su aləm bir də canlı

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1315

Bölüm: Elmi kəşflər

Kütlə, çəki, sürətlər.

  İndiki dövrdə təyyarələr insanlara hərəkət köməkçisidir. Amma təyyarələr ancaq qanad və gövdəsinə görə uçmurlar. Bu təyyarələrə mühərrik gücünə görə hərəkət sürəti verilir və aerodinamika qanunları nəzərə alınır.

   Avtomobillər böyük sürətə uyğunlaşanda havalanırlar yəni yer səthindən ayrılırlar və s.

   Yer planetinin çəkisi varmı? Əgər kütlə varsa, çəki də vardır! Amma yer kürəsi günəş ətrafında hərəkət sürətinə görə yer planetinin xüsusi çəkisi 16 – ya bərabərdir. Yer planetinin hərəkət sürətindən ayrılan kosmik gəmi içərisində olan kosmonavt “çəkisizlik” şəraitinə düşür. Niyə? Çünki, həmin gəmi və daxilində olan insan böyük kainatda planetlər arası birgə sürətə uyğunlaşaraq 16 çəkidədir.

Ətraflı: Kütlə, çəki, sürətlər.

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 2245

Bölüm: Elmi kəşflər

Nəm, Su və Zərrə

   Yer planetinin ən əsas komponentlərindən biri də sudur. İlk baxışda su dadsız, rəngsiz ağ mayedir. Amma bu zahirdə olan görünüşüdür.  Su ışığın toplum birliyi və yaddaş daşıyıcısıdır. Sudan istifadə etmək böyük cavabdehlik tələb edər. Tək əl – üzümüzü yumaqla suya diqqətli mehriban olaq. Hər dəfə ovuclarımızdakı su yığını eyni vaxtda düşüncələrimiz, davranışlarımız keçib, köçür su yaddaşına o isə axıb qovuşur axan sulara.

Ətraflı: Nəm, Su və Zərrə

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1303

Bölüm: Elmi kəşflər

“SPİRAL”

      Naxçıvanda “Gəmiqaya”da daş üzərində çox qədim təsvirdən.

   Hər bir yaranış məcburiyyətdən yox, zəruriyyətdən yaranır. Hər bir varlıq İlkini dərk edib axtarmaq istəməsi məcburiyyətdən  yox, zəruriyyət üzərindən mövcuddur.Böyük partlayışdan kainata ilkin səs yaddaşı, söz yaddaşı, ahəng yaddaşı və rəng yaddaşında bir mütləqlik yaddaş daşıyıcısı oldu. 

Ətraflı: “SPİRAL”

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1384