AQRA.AZ

Müxtəlif elmi yönlü məqalələr

Bölüm: Müxtəlif elmi yönlü məqalələr

Mürəkkəb sadəlik və sadə mürəkkəblik

 Hamımız informasiya alaraq və ötürərək enerjı sərf edirik. Elektrik yoxdursa, internetə daxil olmaq, mobil telefon doldurulmayıbdırsa, onun vasitəsilə xəbər almaq, telefon stansiyası cərəyansız qalıbdırsa, stasionar telefonla danışmaq, benzin qurtarıbdırsa, mə'lumatdan ötrü şəhərin o başma getmək-onların heç biri mümkün deyil. Hətta qonşuya dəyib iki kəlmə söz demək də namümkündür, əgər ayağını yerdən götürməyə gücün çatmırsa. Bunların hamısı texniki (məhz texniki!) məhdudiyyətdir. Çünki informasiyanı nəinki enerjı sərf etməyərək, əksinə, enerji əldə edərək ötürmək üçün nəzəri cəhətdən heç bir maneə yoxdur. Bu da ağılabatandır. İnformasiya qəbul olunanda enerjı sərf edilirsə, onda informasiya ötürüləndə enerji əldə edilməlidir. O da ona görədir ki, informasiya enerjinin digər şəklidir, daha dəqiq desəkonun başqa adıdır.

Ətraflı: Mürəkkəb sadəlik və sadə mürəkkəblik

  • Müəllif: Super User
  • Baxış sayı: 1002