AQRA.AZ

Elmi

Bölüm: Elmi

Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə

Sara Aşurbəylinin bu kitabı Bakı şəhərinin orta əsrlər tarixinə həsr olunmuşdur. Erkən və inkişaf etmiş orta əsrlərdə Bakı neftinin çıxarılması və emalı üzrə mühüm mərkəz kimi məşhur olan Bakı şəhərinin sosial-iqtisadi,siyasi və mədəni həyatı öyrənilmiş, müasir dövrədək qalmış memarlıq abidələrinin təhlili verilmiş, uzun tarixi dövr ərzində elm və təsviri incəsənətin vəziyyəti göstərilmişdir.

Ətraflı: Sara Aşurbəyli.Bakı şəhərinin tarixi. kitabı barədə

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 51

Bölüm: Elmi

Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti e.ə.VIII-V minilliklər

Əsərin yazılmasında əsas məqsəd Azərbaycan ərazisində qədim mədəniyyətiın-unudulmıış sivilizasiyanın izlərini aşkara çıxarmaq və sistemli monoqrafik təhlil etməkdən ibarətdir. O cümlədən:

-Azərbaycanın qayaüstü təsvirlərinin şifrəsini açmaq və oxumaq:

-Qayaüstü təsvirlərin Azərbaycan ərazisində yayılma arealını müəyyən etmək;

-Qayaüstü təsvirlərin başlanğıc mərhələsini müəyyən etmək;

Ətraflı: Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti e.ə.VIII-V minilliklər

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 361

Bölüm: Elmi

Книга о фонетике

Книга "Слово. Конструкторство слов. Тайна слова"  Фикрета  Гасан оглу Рзаева (1936-2013)   переиздана ООПРН "АгРа" при финансовой поддержке СГП НПО при Президенте Азербайджанской Республики.
    Некоторые статьи из содержания книги переведены на английский, немецкий и русский языки и помещены в книге.
   Книга о фонетике Фикрета Гасан оглу Рзаеа "Слово. Конструкторство слов. Тайна слова " представляется вашему вниманию. 
 
                                                                                                                                                                       
 
     ООПРН  "АгРа"
 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 704

Bölüm: Elmi

Ömür yolu

Filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilo­vun anadan olmasının 60, elmi-pedaqoji fəaliy­yə­tinin 40 illiyinə həsr olunan bu kitaba onun yaradıcılığı haqqında yazılan məqalələr, əsər­lərinin biblioqrafiyası, bəzi tanınmış şəxs­lərə yazdığı məktublar və onlardan aldığı cavab­lar, vaxtilə mətbuatda çap olunan üç yazısı (bir məqalə, bir müsahibə və bir təəssürat), həmçinin həyat və fəaliyyətinin müxtəlif anla­rını əks etdi­rən fotoşəkillər daxil edilmişdir.

 

 

Kitabı yüklə

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 257

Bölüm: Elmi

A book about phonetics

   

   The “Word. Word Construction. Mistery of Word” book by Fikrat Hasan oglu Rzayev (1936-2013) was republished by “AqRa” PCSDS by financial support of the Council of State Support to Non-State Organizations under the President of Azerbaijan Republic.

    Some articles in the book were translated into three languages: English, German and Russian, and were inserted in the book.

    The  “Word. Word Construction. Mistery of Word”  book by Fikrat Hasan oglu Rzayev is presented to you.

                                                                                                     “AqRa”  Public Community for

                                                                                                    Support  to Development of Science

Download the book in PDF

ISBN: 978-9952-8287-2-6

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 921

Bölüm: Elmi

Naxçıvanı öyrənən elmi cəmiyyət

Kitabda Azərbaycanı Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti Naxçıvan şöbəsinin 1925-1928-ci illərdə fəaliyyətini əks etdirən 41 protokolun tam mətni, faksimilesi və bu Cəmiyyətlə əlaqədar olan bəzi arxiv sənədləri və mətbu materiallar ilk dəfə olaraq toplu şəklində təqdim olunur. Kitab tarixçi, arxeoloq və öz xalqının keçmişi ilə maraqlanan bütün oxucular üçün faydalı ola bilər

 

 

Kitabı yüklə

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 293

Bölüm: Elmi

Rzayev Fikrət Həsən oğlunun dilçilik elminin Fonetikaya aid olan “Söz”, “Söz konustruktorluğu”, “Səsin sirri, sözün sirri” kitabı sizə təqdim olunur.

Rzayev Fikrət Həsən oğlunun dilçilik elminin Fonetikaya aid olan “Söz”, “Söz konustruktorluğu”, “Səsin sirri, sözün sirri” kitabı sizə təqdim olunur.

 

 

 

 

 

Kitabı oxu

İSBN: 978-9952-8287-2-6

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 987

Bölüm: Elmi

Hüseyn Razi Biblioqrafiya

Kitaba Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi , şair Hüseyn Raziyə həsr olunan bəzi məqalələr, əsərləri və haqqında yazılanlara aid 1742 mənbəni əhatə edən biblioqrafiyası, müxtəlif tanınmış şəxslərdən və bəzi oxuculardan aldığı məktublar, həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər daxil edilmişdir.

 

 

Kitabı yüklə

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 257

Bölüm: Elmi

Kitab Haqqında ümumi mə`lumat

Rzayev Vahid Zeynal oğlu 1947-ci ildə Naxçıvan şəhərində qulluqçu ailəsində dünyaya gəlmişdir. Naxçıvan şəhər 1№-li orta məktəbi 1966-cı ildə bitirib.

1972-ci ildən 1992-ci ilə qədər SSRİ Dövlət Standartlar Komitəsinin Naxçıvan

Respublika şö`bəsində mühəndis Standartlaşdırıcı vəzifəsində çalışmışdır.

Rzayev Vahid Zeynal oğlu “Səmərəli və uzun müddətli iş fəaliyyətinə görə” SSRİ Dövlət Standartlar Komitəsi tərə ndən 9 noyabr 1987-ci ildə Fəxri Fərmanla təltif olunmuşdur.

“Yaranış” kitabının (1999-cu il) çapından sonra nəşr olunmuş əsərləri:

1.”Yaranış haqqında söhbət” (I-II-III hissələr; 1999-2000 ci il.)

2.”Ümüdimiz Sənədir” (2000-ci il.)

3.”Kainatlardandır yaranışımız” (2003-cü il.)Kitablarının müəlli dir.

Sizə təqdim olunan “Var olandan, Var olmuşuq” kitabında müəlli n elmi-fəlsə məqalələri yerləşdirilmişdir.

Bu kitabda olan məqalələrin bə`ziləri respublika mətbuatında, əsas hissəsi isə, www.aqra.az övraqında dərc olunmuşdur.

Kitabı yüklə

İSBN-978-9952-8285-0-4

 

 • Müəllif: Super User
 • Baxış sayı: 1055